การแบ่งประเภทเซรามิก กับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

ceramic-mosaic-blue

เซรามิก ที่เราพบเห็นภายในบ้าน และสถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่เป็นถ้วยจาน หรือ แจกันเซรามิก รวมไปถึงเครื่องประดับบ้านต่าง ๆ เราสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่

 1. เซรามิกที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดินเหนียว (Clay)
 2. เซรามิกที่มีส่วนประกอบของดินเหนียว ผสมกับวัสดุอื่น ๆ (Mix)

สองวัตถุดิบขั้นต้น เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของเซรามิก เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องใช้ และ เครื่องตกแต่งภายในบ้าน แต่ยังมีเซรามิกอีกประเภท ที่ใช้ในโรงงานผลิตอุตสาหกรรม ที่เราสามารถนำมันออกมาจำแนก เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ดิน
 2. สารช่วยหลอม
 3. ตัวเติม
 4. อื่น ๆ

โดยเราสามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานที่ ทั้งในห้องครัว ห้องทำงาน ของตกแต่งบ้าน ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ หรือ เครื่องปั้นดินเผา เรายังแบ่งช่วงเวลาของสินค้าที่เคยคิดค้นขึ้นออกมาได้อีกเป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่

สินค้าในอดีต (Traditional Segments)

เป็นสินค้าจำพวกเครื่องใช้ทั่วไปภายในบ้าน และของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ที่มีการประดิษฐ์และคิดค้นกันตั้งแต่ยุคโบราณ และในปัจจุบันยังมีการขายอยู่ทั่วไป มี 5 ชนิด คือ

 1. ดินเหนียว (Clay) – ก้อนอิฐ, ท่อน้ำ, หลังคา, พื้นดินเหนียว และกำแพง
 2. วัสดุทนไฟ (Refractories) – ก้อนอิฐสำหรับทำเสาหิน, ซีเมนต์, เซรามิก, ปิโตรเลียม
 3. วัสดุกระจก (Glass) – แก้วบาง (หน้าต่าง), บรรจุภัณฑ์, ไฟเบอร์กลาส (ฉนวนกันความร้อน)
 4. วัสดุกัดกร่อน (Abrasives) – จากธรรมชาติ เช่น การ์เนต, เพชร และวัสดุสังเคราะห์
 5. วัสดุซีเมน (Cements) – ถนนคอนกรีต, สะพาน, อาคาร, เขื่อน, บ้าน ทางเดิน

สินค้าทันสมัย (Advanced Segments)

สินค้าเหล่านี้ ถูกนำมาต่อยอดเพื่อดึงประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของเซรามิก มาใช้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน วิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ  และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่

 1. ยานยนต์ (Automotive) – เครื่องยนต์, เบรก, คลัทช์, หัวเทียน, เซนเซอร์, กรองอากาศ, ฉนวนกันความร้อน, เครื่องทำความร้อน, ตัวควบคุมก๊าซเลือนกระจก และอื่น ๆ
 2. อากาศยาน (Aerospace) – ฉนวนกันความร้อน, พื้นผิวกระสวยอวกาศ, เครื่องสวมใส่, ใบพัด
  เซนเซอร์ในเครื่องบิน
 3. สารเคมี (Chemical) – หลอดทดลองฉนวนกันความร้อน, ตัวเร่งปฏิกิริยา
 4. การเคลือบสี (Coating) – ส่วนประกอบเครื่องยนต์, เครื่องมือตัด, ชุดป้องกันในโรงงาน
 5. อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) – ตัวเก็บประจุ, ฉนวน, แผงวงจรไฟฟ้า, เสาอากาศ, ทรานซิสเตอร์
 6. สิ่งแวดล้อม (Environment) – เซลล์แสงอาทิตย์
 7. ความปลอดภัย (Safety) – กรองอนุภาคและแก็ซ, กรองกำมะถัน

วัสดุจากเซรามิกนั้นยังมีประโยชน์อีกมากมาย เราเพียงนำมาเสนอเพียงส่วนหลัก ๆ ของการใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น เชื่อว่าอนาคตเราจะสามารถนำเซรามิกมาใช้งานประโยชน์อื่น ๆ ได้อีก