วัตถุดิบใช้ในการผลิตเซรามิกมีอะไรบ้าง

Ceramic มาจากคำว่า keramos  ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตนั้นวัสดุเซรามิกแบบดั้งเดิม  มีวัสดุหลักในการทำคือดินเหนียว

ในตอนแรกเราเรียกผลิตภัณฑ์เซรามิกนี้ว่า chinaware เพื่อเป็นการให้เกียรติกับชาวจีนซึ่งเป็นผู้คิดค้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในยุคแรก

เซรามิกสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ถ้วยชาม , แก้ว , อิฐ ,  กระเบื้องเคลือบ เป็นต้น

วัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

 1. วัตถุดิบประเภทดิน(ซึ่งมีความเหนียว) และวัตถุดิบประเภทไม่มีความเหนียว วัตถุดิบทั้งสองกลุ่มนี้สามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก
 2. ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก Whiteware แบ่งกลุ่มของวัตถุดิบออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ด้วยกัน
 • วัตถุดิบประเภทดิน ให้ความเหนียว ช่วยให้สามารถขึ้นรูปเนื้อดินได้ง่าย
 • วัตถุดิบประเภทสารช่วยหลอม ประกอบด้วยแร่ alkalineหรือ alkaline earth มีหน้าที่หลอมตัวระหว่างเผาและทำปฏิกิริยากับสารประกอบตัวอื่น ๆ
 • วัตถุดิบประเภทตัวเติม เช่น ทรายแก้ว
 1. วัตถุดิบประเภทอื่น นอกจากวัตถุดิบดังกล่าวการใช้ปูนปลาสเตอร์ รวมทั้งการเคลือบและลงสีต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเช่นกัน

 

วัตถุดิบประเภทดินที่นำมาใช้ในการผลิตเซรามิก

ดินเป็นวัตถุดิบสำคัญมาก โดยเฉพาะนำมาทำภาชนะเอาไว้ใส่อาหาร , สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ,  กระเบื้อง และอื่นๆ ดินมีหลายชนิดแตกต่างกันไป ในเรื่องของโครงสร้าง , คุณสมบัติทางกายภาพ

ดินซึ่งนำมาใช้มี 2 ชนิด คือ ดินขาวและดินดำ

ดินขาว คือ ดินสีขาวหรือสีจาง แหล่งที่พบดินชนิดนี้มี 2 แห่ง

 • มักพบในภูเขา หรือที่ราบลุ่มซึ่งเป็นแหล่งแร่หินฟันม้า เมื่อหินฟันม้าผุพังลงโดยสภาพอากาศต่างๆ ผลสุดท้ายก็เกิดกลายมาเป็นดินขาว
 • แหล่งสะสมที่ลุ่ม เกิดจากดินขาวที่เกิดขึ้นในแหล่งแรก ได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปมา สุดท้ายได้ไปสะสมในบริเวณที่ราบลุ่มนั่นเอง

ในประเทศไทยมีแหล่งดินซึ่งพบขาวในหลายจังหวัด เช่น ลำปาง , ปราจีนบุรี , สุราษฎร์ธานี , อุตรดิตถ์ เป็นต้น

ดินดำ ในที่นี้คือดินที่มีสีขาว อาจจะขาวคล้ำไปจนถึงดำสนิท เม็ดละเอียด  มีความเหนียวเป็นอย่างมาก ข้อดีคือให้ความแข็งแรงต่อตัวผลิตภัณฑ์เมื่อยังไม่เผามากกว่าดินขาว เมื่อเผาเสร็จแล้วจะมีสีขาวหรือเหลืองจางๆ

เหตุใดต้องนำดินดำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก?

 1. ช่วยให้ขึ้นรูปของเนื้อดินปั้นให้ดีขึ้น
 2. ทำให้ผลิตภัณฑ์ก่อนเผาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
 3. ช่วยให้การเทน้ำดินมีการไหลตัวได้ดีขึ้น
 4. ดินดำบางชนิดให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างมวลสาร