เซรามิกภูมิปัญญาชาวบ้านทำอย่างไรให้ไปถึง 4.0

seramic

 

เชื่อว่าในปีนี้วลีคำว่า 4.0 คงเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมาก โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาประเทศจากทางภาครัฐที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะมีคำว่า 4.0 ต่อท้ายเสมอ หนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐกำลังส่งเสริมอยู่นั่นคือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เราเลยขอทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอการยกระดับเซรามิกภูมิปัญญาให้กลายเป็น 4.0 ได้อย่างไรบ้าง

จับกลุ่มอย่าฉายเดี่ยว

เมื่อก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม คนไทยเรามักจะทำกันแบบฉายเดี่ยว มาคนเดียวเสียมากกว่า หากยังคิดแบบเดิมอยู่คงยากสำหรับโลกในยุค 4.0 เราเลยขอเสนอมว่าควรจะเปลี่ยนจากฉายเดี่ยว มาเป็นการจับกลุ่มเพื่อร่วมมือกันพัฒนาและสร้างพลังในการต่อรองมากกว่า การจับกลุ่มสหกรณ์ การจับกลุ่มพันธมิตรและอีกมากมายเป็นแนวคิดที่ดี สามัคคีคือพลังยังเป็นวลีที่ใช้ได้เสมอในยุคนี้และยุค 4.0

ลวดลายทั้งเก่าและใหม่ของเซรามิก

จุดเด่นสำคัญของเครื่องเซรามิกบ้านเรา เราขอยกให้กับการทำลวดลายที่สวยงาม โดยทั่วไปแล้วการทำลวดลายเครื่องเซรามิกนั้นมีอยู่ 3 วิธีคือ หนึ่งลายจากการขีดหรือสลัก สองลายจากการฉลุลาย และสามลายจากการกดหรือดันให้นูนขึ้นมา ซึ่งลวดลายยังเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ศิลปะของคนไทยเราเองด้วย แต่ในยุค 4.0 อาจจะต้องมีการสร้างลวดลายใหม่ๆขึ้นมาโดยอาจจะนำศิลปะประยุกต์ปัจจุบันมาผสมผสานให้เกิดลวดลายแบบใหม่ขึ้นมา หรืออาจจะต้องมีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยให้การออกลวดลายให้แตกต่างมากขึ้น อาจจะมีการจัดประกวดหรือสร้างแบบลวดลายโดยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นการเปิดตลาดและสร้างสรรค์อะไรใหม่ได้ดี

ยกระดับช่องทางการขายให้เยอะ

การจะยกระดับงานเซรามิกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างนี้ได้ เรื่องของรายได้ถือว่าสำคัญ เพราะหากชาวบ้านสามารถนำสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ ก็จะทำให้งานเซรามิกพัฒนาไปมากขึ้น ทีนี้การจะทำให้เค้าเกิดรายได้ขึ้นมานั้น ก็จะต้องมีการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น จากเดิมที่ขายหน้าร้าน อย่างเดียว หรืออาจจะมีการจัดงานอีเวนต์ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศแล้ว ทำยังไงจะให้งานภูมิปัญญาชิ้นนี้สามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ ต้องช่วยกันสร้างช่องทางออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้มากขึ้น รวมถึงการขนส่งต้องดีกว่านี้ อย่าลืมว่างานเซรามิกถ้าขนส่งไม่ดี แตก ร้าว เสียหายนี้จบเลยนะ แต่เชื่อว่าทำได้นะ ขนาดต่างประเทศเค้ายังส่งของที่แตกได้ข้ามประเทศกันเลย เราก็น่าจะทำได้แบบเค้ามั้ง ก็หวังว่า งานภูมิปัญญาเซรามิกจะก้าวไปถึงระดับ 4.0 ได้ในเร็ววันนี้