ceramic_bond

เซรามิกบอนด์ ปูกระเบื้อง สิ่งที่ช่างยุคใหม่ใช้กัน

March 19, 2019 admin 0

สงสัยไหมว่าทำไม เซรามิกบอนด์ ปูกระเบื้อง จึงเป็นสิ่งที่สิ่งที่ช่างยุคใหม่ใช้กัน แต่สิ่งแรกเลยที่ผมจะแนะนำให้รู้จักก็คือ ประโยชน์ของมันครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็คือ กาวที่ใช้ติดเซรามิก ตามผนังต่างๆ โดยเมื่อก่อนการที่คุณจะเปลี่ยนลายนั้นต้องเอากระเบื้องลายเก่าออกเสียก่อน โดยใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างช้า หลังจากนั้นต้องทำความสะอาดผนัง หรือพื้นผิวนั้นๆ แล้วรอให้แห้งเสียก่อน ดังนั้นการที่จะปรับแต่งบ้านแต่ละครั้งจึงทำได้เพียงทีละส่วนเท่านั้น เพราะ ในการอยู่อาศัยยังจริงต้องใช้พื้นที่อื่น ๆ อยู่ เพราะการที่กาวที่ใช้มันยึดแน่นโดยติดระหว่างพื้นเรียบเท่านั้น แต่กับกาวเซรามิกบอนด์ นั้นมันมีความแตกต่างจากกาวแบบอื่นอย่างมาก เพราะมันสามารถเข้าถึงทุกสภาพผิวทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนกระเบื้องเซรามิกได้โดยไม่ต้องเอาอันเก่าออก […]